ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050839
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050039
รหัส Obec 6 หลัก :
  050839
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกง(ประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกงกลาง
ตำบล :
  บ้านกง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0-4329-9256
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ. 2476
อีเมล์ :
  ิbankongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:39:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)


นายไพฑูรย์ รอนยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน