ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050841
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050043
รหัส Obec 6 หลัก :
  050841
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ตากวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  potakwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโพธิ์ตาก
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  043295894
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 / 09 / 2476
อีเมล์ :
  potak_269@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:40:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา


นายปรีดา ตรีธวัช
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน