ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050842
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050041
รหัส Obec 6 หลัก :
  050842
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongphueratprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองผือราษฏร์ประสิทธิ์
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0909305105
โทรสาร :
  0943104362
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2464
อีเมล์ :
  moreecom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:14:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์


นายวิฉัตร มาสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน