ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050843
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050040
รหัส Obec 6 หลัก :
  050843
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmeknongtumnonsilaprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองเม็ก
ตำบล :
  บ้านกง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0-43260-686
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน พ.ศ. 2480
อีเมล์ :
  nongmek55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:19:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์


นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน