ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050844
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050038
รหัส Obec 6 หลัก :
  050844
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองสระ
ตำบล :
  บ้านกง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0-4329-6454
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13:53:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน