ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050845
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050044
รหัส Obec 6 หลัก :
  050845
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแสงวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsangwittayasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองแสง
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0-4329-9619
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:01:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์


นายพัฒนา อำท้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน