ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050846
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050008
รหัส Obec 6 หลัก :
  050846
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกุดกว้าง
ตำบล :
  กุดกว้าง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4326-0679
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  suluck01102529@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 18:33:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง


นายกิติพงษ์ รัดอัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน