ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวนนคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050847
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050009
รหัส Obec 6 หลัก :
  050847
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขนวนนคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhanaunnakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขนวนนคร
ตำบล :
  กุดกว้าง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0-4329-3550
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขนวนนคร


นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนนคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน