ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050850
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050005
รหัส Obec 6 หลัก :
  050850
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดู่หนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannondunongweang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนดู่
ตำบล :
  กุดกว้าง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0980394017
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน พ.ศ. 2496
อีเมล์ :
  nondunongweang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:14:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง


นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน