ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050851
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050027
รหัส Obec 6 หลัก :
  050851
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannontunwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนทัน
ตำบล :
  โนนทัน
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4344-3238
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2465
อีเมล์ :
  nontunwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:58:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา


นายบุญสุข โสภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน