ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องสมอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050853
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050029
รหัส Obec 6 หลัก :
  050853
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องสมอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrongsamor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านร่องสมอ
ตำบล :
  โนนทัน
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4344-3235
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนทองโนนทัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องสมอ


นายสิทธิโชค ดีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสมอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน