ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050854
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050030
รหัส Obec 6 หลัก :
  050854
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwha school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหว้า
ตำบล :
  โนนทัน
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4344-3237
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2493
อีเมล์ :
  banwha2@gmaill.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:56:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้า


นายถาวร จิบจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน