ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050857
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050016
รหัส Obec 6 หลัก :
  050857
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUDLAO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกุดเลา
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4342-5055
โทรสาร :
  0-4342-5055
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  ban_kudlao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:25:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเลา


นายประยุทธ ธรรมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน