ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050858
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050017
รหัส Obec 6 หลัก :
  050858
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนทอง
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  043425172
โทรสาร :
  043425172
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  suding@nontong.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:01:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทอง


นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน