ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝางน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050859
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050018
รหัส Obec 6 หลัก :
  050859
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝางน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banfangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านฝางน้อย
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  043-260329
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ตุลาคม 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14:19:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝางน้อย


นายเจษฎากร เคนจันทร์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน