ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050860
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050019
รหัส Obec 6 หลัก :
  050860
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูมูลเบ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phumoonbao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านภูมูลเบ้า
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0880694947
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  pmbschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:13:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า


นางจำเนียร วิชัยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน