ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระพังข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050861
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050020
รหัส Obec 6 หลัก :
  050861
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระพังข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansapungka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสระพังข่า
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  080-1433055
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2479
อีเมล์ :
  kanthira76611@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:29:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระพังข่า


นางอัจฉรา หนวดสันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพังข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน