ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050862
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050021
รหัส Obec 6 หลัก :
  050862
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเขื่อนช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nongkhaunchang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองเขื่องช้าง
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4326-0352
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กุมภาพันธ์ 2490
อีเมล์ :
  LOGO_ban@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนทองโนนทัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:23:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง


นายสถิตย์ อุตเมืองเพีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน