ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050863
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050022
รหัส Obec 6 หลัก :
  050863
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongnokkienprachaouppatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21   บ้านหนองนกเขียน
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0897139543
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  wipadatham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนทองโนนทัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:54:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2