ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050864
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050023
รหัส Obec 6 หลัก :
  050864
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยอรุณหินลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHuayarunhinlad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหินลาด
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  043-260466
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/08/2497
อีเมล์ :
  hinlad466@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนทองโนนทัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:43:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด


นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน