ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050865
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050024
รหัส Obec 6 หลัก :
  050865
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยทรายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayzaithong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านห้วยทรายทอง
ตำบล :
  โนนทอง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4326-0466
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/05/2514
อีเมล์ :
  banhuaithong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:31:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน