ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050866
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050032
รหัส Obec 6 หลัก :
  050866
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokklangnonkunnonsila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกกลาง
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4344-3242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:07:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา


นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน