ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050867
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050006
รหัส Obec 6 หลัก :
  050867
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกลางหนองแปน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokklangnongpean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกกลาง
ตำบล :
  กุดกว้าง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 13:35:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน


นายประสิทธิ์ บุญซื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน