ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050868
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050033
รหัส Obec 6 หลัก :
  050868
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหันโนนหินแห่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Donhunnonhinhae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดอนหัน
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4321-1596
โทรสาร :
  043210732
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2480
อีเมล์ :
  rattanaphon2501@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่


นายลือชัย สำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน