ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050869
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050034
รหัส Obec 6 หลัก :
  050869
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonjanhauysangpornsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนจั่น
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-43260262
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:12:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์


นายบุญเหลือ มาเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน