ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050870
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050007
รหัส Obec 6 หลัก :
  050870
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนฟันเรือบะยาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonfunruabayawwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนฟันเรือ
ตำบล :
  กุดกว้าง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4329-6493
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  nonfunrua_fb@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:34:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา


นายสมพร ศิริแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน