ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050871
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050035
รหัส Obec 6 หลัก :
  050871
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสะอาดพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsaardpittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  043296341
โทรสาร :
  043296341
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25พ.ค.2483
อีเมล์ :
  nonsaard@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา


นายเอกศักดิ์ จันทะกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน