ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050873
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050003
รหัส Obec 6 หลัก :
  050873
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongtakaitaladnongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ตำบล :
  กุดกว้าง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4329-6088
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2489
อีเมล์ :
  nongtakai_kkn5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก


นายเฉลิม สุระพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน