ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050875
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050037
รหัส Obec 6 หลัก :
  050875
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4326-0707
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/04/2515
อีเมล์ :
  nong-wang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:38:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง


นายวิมาน รถหามแห
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน