ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050876
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050060
รหัส Obec 6 หลัก :
  050876
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนหนองเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonnongrua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านหนองเรือ
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  08855604589
โทรสาร :
  043294114
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:44:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนหนองเรือผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน