ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050878
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050061
รหัส Obec 6 หลัก :
  050878
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าศาลาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thasala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านท่าศาลา
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  043-210735
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  tasalaschool@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเรือภูเม็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 21:26:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าศาลาวิทยา


นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน