ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050879
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050062
รหัส Obec 6 หลัก :
  050879
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฟ้าเหลื่อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banfalaum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านฟ้าเหลื่อม
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0 4304 1399
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  baanfalueam_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 09:18:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม


นายบดินทร์ บุญลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน