ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050881
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050001
รหัส Obec 6 หลัก :
  050881
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphaidusitprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองไผ่
ตำบล :
  กุดกว้าง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  043294784
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/09/2495
อีเมล์ :
  phaidusit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดกว้างโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์


นายวัฒนา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน