ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050882
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050064
รหัส Obec 6 หลัก :
  050882
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองไฮประชารัฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghaipracharat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/05/2512
อีเมล์ :
  nonghai55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองเรือภูเม็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:00:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ


นางสาวนารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮประชารัฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน