ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแขม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050884
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050056
รหัส Obec 6 หลัก :
  050884
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonkeam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนแขม
ตำบล :
  ยางคำ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  0-4326-0440
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:41:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแขม


นายวิชัย มหาโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแขม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน