ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050885
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050057
รหัส Obec 6 หลัก :
  050885
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหันสระบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonhunsabua school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดอนหัน
ตำบล :
  ยางคำ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0-4326-0218
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  donhunsabua@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว


นายอนุชา มาคะวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน