ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050886
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050058
รหัส Obec 6 หลัก :
  050886
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAWEAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนางิ้ว
ตำบล :
  ยางคำ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0951879126
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sawitreeruama2525@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:38:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางิ้ว


นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน