ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050887
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050059
รหัส Obec 6 หลัก :
  050887
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyangkumschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยางคำ
ตำบล :
  ยางคำ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0895725996
โทรสาร :
  043451070
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางคำ


นายอนุชา ลมคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน