ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050889
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050055
รหัส Obec 6 หลัก :
  050889
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้าประชารัฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGWAPRACHARAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบล :
  ยางคำ
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40240
โทรศัพท์ :
  0897119672
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:28:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ


นายศิวะ เทวะหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน