ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050890
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050046
รหัส Obec 6 หลัก :
  050890
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muadaephumeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเหมือดแอ่
ตำบล :
  บ้านเม็ง
อำเภอ :
  หนองเรือ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40210
โทรศัพท์ :
  043260487
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  muadaephumeng@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเม็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:11:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง


นางอรอนงค์ ภู่แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน