ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051031
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050268
รหัส Obec 6 หลัก :
  051031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านหัวนาหม่อ
ตำบล :
  กุดธาตุ
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4321-1581
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  namononlan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองนาคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:09:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์


ว่าที่พันตรี ดร.วศิน สอนโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน