ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051033
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050270
รหัส Obec 6 หลัก :
  051033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกนาฝาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoknaflay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  กุดธาตุ
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0931311869
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:17:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย


นายฟ้าสาง คำทองเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาฝาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน