ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051035
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050272
รหัส Obec 6 หลัก :
  051035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN SA-ARD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสะอาด
ตำบล :
  กุดธาตุ
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  bansaard.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 01:48:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะอาด


นายจิรสิน เฮ้าเส็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน