ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051037
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050274
รหัส Obec 6 หลัก :
  051037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongwangwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  กุดธาตุ
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0899434525
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  Pjpradist2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:01:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแวงวิทยา


นายประดิษฐ์ จันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน