ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051039
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050276
รหัส Obec 6 หลัก :
  051039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลาดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSALADIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านศาลาดิน
ตำบล :
  ขนวน
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  043-041371
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองนาคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลาดิน


นางศิริวัฒนา ต่อนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน