ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051040
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050277
รหัส Obec 6 หลัก :
  051040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงคชสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGKHOONGKODCHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองกุง
ตำบล :
  ขนวน
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4321-7981/088-5485866
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ส.ค. 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:09:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน