ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051041
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050282
รหัส Obec 6 หลัก :
  051041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนาคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongnakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองนาคำ
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0933262095
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลหนองนาคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:36:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ


นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน