ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051042
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050278
รหัส Obec 6 หลัก :
  051042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพู่วังหินซา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpoowanghinza
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองพู่
ตำบล :
  ขนวน
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0-4339-6029
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052515
อีเมล์ :
  bannongpoo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา


นางวิไลวรรณ ห่มขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน