ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051043
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050280
รหัส Obec 6 หลัก :
  051043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyaplongnongwa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2495
อีเมล์ :
  nongyaplong@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองนาคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:13:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า


นายจตุพล ยุระศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน