ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051045
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050279
รหัส Obec 6 หลัก :
  051045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhamchatprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคึมชาติ
ตำบล :
  ขนวน
อำเภอ :
  หนองนาคำ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40150
โทรศัพท์ :
  0934617369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ก.ย. 2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:51:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์


นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน